4.Uluslararası Kemer Fotoğraf Yarışması

http://www.ketav.org/index.php?goto=icerik&cat_idx=17