KETAV Bilanço ve Gelir Gider Tabloları


2019 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu

 

2020 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu

 

2021 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu