Ketav'ın Yeni Başkanı MUSTAFA GÜL Oldu.

30-11-2016

Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Genel Kurulu, Sheerwood Greenwood Resort’te gerçekleştirildi.
KETAV Genel Kurulu’na Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, KETOB Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gül ve KETAV Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Yorulmaz ve üyeler katılım sağladı.

Genel Kurul'a Divan Heyeti seçilerek, gündem maddeleri, faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesaplarının ibrası, denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası, mütevelli heyet üyesi olma talebi ile başvuruda bulunan tüzel kişiliklerin üyeliklerinin kabulü görüşmelerinin yapılması, vakfın yönetim kurulu üye sayısının arttırılması, 2017-2019 yılı Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi maddeleri görüşülerek oylama ile karara bağlandı.

Yapılan seçim sonrasında KETAV’ın yeni başkanı Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül oldu.

KETAV Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Mustafa Gül (Yönetim Kurulu Başkanı)
Tayyar Gül (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Aydın Aytuğ (Muhasip Üye)
Volkan Yorulmaz (Üye)
Ülkay Atmaca (Üye)